Evidenčný systém - inovatívny softvér pre podporu inkluzívneho vzdelávania
CŠPP.TOP FREETECH SOFTVÉREVIDENČNÝ SYSTÉM

Softvér vyvíjaný
s poradňami
pre poradne

Inovácia v počítaní štatistík

10 rokov vývoja
Evidenčný systém pre centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

V roku 2010 sme sa stretli so špecifickou potrebou Evidenčného systému pre CŠPP. Tieto sa každé leto borili s náročným spôsobom vypĺňania štatistík, ktoré sú pre ne existenčne dôležité, hlavne z hľadiska financovania.

Tak sa zrodila myšlienka Evidenčného a štatistického systému. Tisícky hodín vývoja, konzultácií a ladenia vyprodukovali systém, na ktorý sme právom hrdí, systém, ktorý dnes už využíva po celom Slovensku viac ako štyridsať centier.

Prečo evidenčný systém od firmy FreeTech?

Uľahčujeme život centrám

40+
CENTIER

Aktívne spolupracujeme so súkromnými a štátnymi centrami naprieč celým Slovenskom.

100+
ŠTATISTÍK 5-01

Vygenerovali sme stovky Výkazov o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

100%
ĽUDSKÝ PRÍSTUP

Služby poskytujeme ľudsky a bez akejkoľvek viazanosti.

Štatistika

Jednoduchosť tvorby štatistických výkazov

CŠPP FreeTech softvér za Vás okrem iného spočíta to najdôležitejšie.

Počet odborných činností poskytnutých klientom poradne za školský rok
Počet klientov v poradenskom zariadení – podľa veku, druhu postihnutia a narušenia
Počet klientov v poradenskom zariadení – podľa spôsobu výchovy a vzdelávania

Čo dokáže evidenčný systém CŠPP?

Funkcie, využiteľnosť systému a príklady z praxe

Finálny výkaz

Po vygenerovaní bude vyzerať takto:

Vygenerujeme ho bez akejkoľvek Vašej roboty navyše, vždy načas a so všetkými dôležitými údajmi

(kliknutím na obrázok ho zväčšíte)

Plánované inovácie

Počúvame potreby klientov, sme otvorení reflektovať Vaše pripomienky, naďalej softvér vyvíjať, aktualizovať, implementovať nové funkcie a rozšírenia, reagovať na zmeny z praxe pri fungovaní školských zariadení

Počítanie EDU-zberu

Prehľad a počítanie priamych a nepriamych metodických činností, poskytnutých klientom centra podľa časovej náročnosti I. - IV. a kategórie A B C.

Kalendár činností

Grafické znázornenie prichádzajúcich činností odborných zamestnancov, zobrazenie a plánovanie ďalších činností.

CPPPaP

Evidencia klientov a počítanie štatistík podľa metodických pokynov pre CPPPaP.

Ďalšie inovácie evidenčného systému budú postupne pribúdať.

Zaujalo Vás to?

Neváhajte nás kontaktovať a pýtajte sa

Požiadavka na demo verziu softvéru

Reálne skúsenosti očami najpovolanejších

Ako zamestnanci SCŠPP hodnotia
prácu s evidenčným systémom
CŠPP?

Osobne za mňa posielam gratulácie k uzatvoreniu štatistiky, už si môžeme vydýchnuť. Ďakujem za trpezlivý prístup k mojim požiadavkám a rýchle reakcie. Poďakovanie patrí aj programátorovi za spracovanie.

Mgr. Libuša Tichonová

office manager

Chceme sa vám úprimne poďakovať za spoluprácu pri finalizácii štatistických výstupov za našu organizáciu. Program, ktorý máme od vás zakúpený je pre nás veľkým pomocníkom, významne nám uľahčuje prácu napriek tomu, že sa občas objavia drobné nedostatky. Verte, že naše požiadavky, ktoré na vás často kladieme v časovej tiesni, sú obyčajne podmienené tým, že naša práca je náročná na “byrokratické výstupy” s ňou spojené, ktoré nie sú našim výmyslom. Chceme oceniť vašu snahu o promptné riešenia a zabezpečenie plynulého chodu programu. Oceňujeme vašu trpezlivú komunikáciu a ústretovosť, so snahou riešiť vzniknuté problémy pre nás čo najmenej “bolestne”. Prosím odovzdajte naše poďakovanie aj vašim technikom, ktorí sa na programe podieľajú. Pevne veríme, že aj v nasledujúcom “štatistickom” období sa nám podarí vždy nájsť spoločnú reč a nachádzať optimálne riešenia pri chode (a vylepšovaní :)) programu.

PaedDr. Tatiana Gandelová

Spoločnosť FreeTech services, spol. s r.o., je našim niekoľkoročným partnerom, vďaka ktorému máme bezpečne a kvalitne spracované povinné štatistické údaje. Konečne si počas letných prázdnin doprajeme dovolenku a oddych. Výhodou spoločnosti je komplex služieb ako poradenstvo a sprostredkovanie PC techniky, kancelárskej techniky, jej spravovanie a údržba priamo na mieste. Je to kreatívna spoločnosť mladých ľudí, pohotovo reagujúca na potreby širokého spektra ako tvorba letákov, webovej stránky alebo systémov na zabezpečenie lepšej organizácie v našom zariadení. Ceníme si ľudský prístup tohto tímu, profesionálnosť a rýchlosť riešenia.

Mgr. Jana Haščíková

riaditeľka SCŠPP Žilina

S prácou Vašej firmy som veľmi spokojná. Program je spoľahlivý, prehľadný a ľahko sa s ním pracujeme na porovnanie s Evupom, ktorý je zastaralý a neskutočne komplikovaný pri zadávaní základných údajov o klientovi. Vaši zamestnanci sú pružní a ochotní pomôcť. Zálohovanie údajov a oprava prípadných chýb je okamžitá a presná, tak, ako to potrebujeme. Nemusím sa báť, že mi to zmizne ako sa nám to už tretíkrát stalo s Evupom.

PaedDr. Patrícia Lorková

riaditeľka SCŠPP Spišský Hrhov

Variabilné financovanie

Financovanie evidenčného systému je variabilné, pretože dbáme na skutočnosť, aby sme maximálne vychádzali v ústrety zákazníkom. Ak Vás tento produkt zaujal, kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme, predvedieme Vám systém, oboznámime Vás s cenou a odpovieme na všetky Vaše otázky.

Aktívne spolupracujeme s viac ako 40 súkromnými a štátnymi centrami naprieč celým Slovenskom

Od Bratislavy až po Michalovce

Požiadavka na demo verziu softvéru

Časté otázky

Pýtate sa nás

Nie. K plne funkčnému systému Vám postačuje prístup na internet a internetový prehliadač. Odporúčame používať Google Chrome.

V mesiaci august s pracovníkmi centra pracujeme na hľadaní a odstránení akýchkoľvek nedostatkov, ktoré mohli v priebehu školského roka pri nahrávaní údajov vzniknúť, napríklad z dôvodu zlyhania ľudského faktora. Samotný protokol 5-01 generujeme pre Vás v termíne od 15.09. - 20.09. za predchádzajúci školský rok.

Áno, prenášané dáta sú šifrované SSL certifikátom. Servery a webová aplikácia boli podrobené penetračným testom. Zároveň je celá infraštruktúra postavená na moderných a bezpečných prvkoch.

Predvyplnený Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie za školský rok, ktorý je smerodajný pre normatívne financovanie centra.
Zásady ochrany osobných údajov
© 2024 CŠPP.top FreeTech softvér
freetech.sk